Gynekologi > Gynekologiska undersökningar

Gynekologisk undersökning

Anamnes

Status

Det rekommenderas att en kvinnlig assistent deltar vid gynekologiska undersökningar (gäller både kvinnliga och manliga läkare eller kandidater).

Praktiska råd

 • Ögonkontakt
 • Stäm av om patient gjort gynekologisk undersökning tidigare
 • Tömd blåsa inför undersökning
 • Berätta löpande vad du ska göra

Överväg

Yttre inspektion

 • Sätt på handskar, ta fram spekulum av lagom storlek och en depressor
 • Inspektera vulva – Sära blygdläppar med fingrarna och inspektera innanför
  • rodnad, blåsor, sprickor, svullnad?

Spekulumundersökning

 • Fatta spekulumet med höger hand
 • Ta på lite glidslem på spekulumet
 • Säg till typ "Nu ska jag undersöka livmodertappen". Undvik "Nu stoppar jag in den" och liknande.
 • För in spekulumet i 45° vinkel.
 • Vrid spekulumet strax efter att det är innanför vaginas öppning. Tryck in den ca 30° snett inåt-nedåt, ganska långt.
 • Tryck spekulumet nedåt, man kan trycka ganska hårt utan att det gör ont.
  • Pressa främst nedåt med inre del av spekulum
 • Byt sedan hand och fatta spekulumet med vänster hand
 • Med höger hand för du in depressorn i främre fornix – Ganska långt, tryck upp den så portio lyfts fram. Men undvik att lyfta depressorns skaft, den ska inte komma åt klitoris eller urinröret, vinkla den istället så framändan inne i vagina pekar ventralt men skaftet du håller i är relativt dorsalt. Vid endometrit kan portio vara mycket öm
 • Inspektera portio
 • Inspektera vaginas slemhinna överallt, inklusive främre och bakre fornix
  • Vaginalväggar inspekteras på utvägen
 • Ta ut verktygen igen

Bimanuell palpation

 • Stå upp mellan kvinnans ben och säg att "Nu ska jag undersöka livmodern" eller liknande
 • Stoppa in vänster pek- och långfinger i vagina, handen supinerad
 • Leta reda på portio, håll pek- och långfinger på var sin sida och putta den fram och tillbaka. Se på ansiktet och fråga om det gör ont, det tyder i så fall på infektion - "ruckömhet"
 • Känn med höger hand ovanpå buken, tryck livmodern uppåt med vänster fingrar och känn var livmodern är med höger hand
 • Putta livmodern nedåt med höger hand så du kan känna bättre med vänsterhandens fingrar runt uterus undersida
 • Palpera adnexa på vänster och höger sida om uterus mellan vänster och höger hand. Det ska inte finnas några cystor och det ska inte göra ont, men kan vara obehagligt precis vid äggstockarna
 • PR

Transvaginal ultraljudsundersökning

 • Inspektera ovarier och livmoder
 • Bättre upplösning av ex livmoder jämfört abdominellt ultraljud

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_undersokningar/Gynekologisk_undersokning Filename: Status.html ChapterId: 1394 SectionId: ChapterGroupId: 184