Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Hyperprolaktinemi

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Mät S-prolaktin - Mät på morgonen. Halten varierar under dagen. Prolaktinom är troligaste orsaken om prolaktin är > 200 µg/L, Vid lägre nivåer kan även andra orsaker föreligga.]
  • Oftalmologisk undersökning
  • Bedömning av andra hypofyshormoner
  • Ev. MR-hypofys

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Hyperprolaktinemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 957 SectionId: ChapterGroupId: 186