Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Hyperprolaktinemi

Översikt

Epidemiologi

  • Hyperprolaktinemi - Förhöjda nivåer av serumprolaktin, uppmätt vid minst två separata tillfällen.
    • För kvinnor gäller att patienten skall vara i fertil ålder och inte amma eller vara gravid.
  • Prolaktinom
    • Vanligaste hormonproducerande hypofystumören
    • Vanligare hos kvinnor

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Hyperprolaktinemi Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 957 SectionId: ChapterGroupId: 186