Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Hyperprolaktinemi

Översikt

Hyperprolaktinemi innebär förhöjda nivåer av serumprolaktin, uppmätt vid minst två separata tillfällen. Tillståndet kan orsakas av bland annat graviditet, primär hypotyreos och tumörer där prolaktinom är den vanligaste orsakande tumören. Möjliga symptom vid prolaktinom är menstruationsrubbningar, nedsatt libido och infertilitet. Prolaktinom behandlas i första hand farmakologiskt med dopaminagonister som i de flesta fall ger en märkbar tumörreduktion.

Bra film om prolaktinom (8:07 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Hyperprolaktinemi Filename: Oversikt.html ChapterId: 957 SectionId: ChapterGroupId: 186