Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Kontrollerad viktminskning - Informera om motion och sund kost. Viktreduktion kan ofta leda till ökad fertilitet och minskade symptom.]
  • Östrogendominerat p-piller är förstahandsval om patient inte har graviditetsönskan - Har effekt på både hirsutism samt menstruationsrubbning.
  • [Alternativ utöver viktminskning vid graviditetsönskan:
    • Letrozol som hämmar östrogenproduktion vilket leder till ökade FSH-nivåer. Vid behov kan tillägg med lågdos FSH ges.
    • IVF
    • Punktera folliklar i ovarierna med diatermi]
Den kliniska bilden kan skilja sig åt markant mellan olika patienter och behandlingen bör anpassas efter individen. För vissa patienter kan livsstilsråd vara tillräckligt och dessa behöver således ej medikamentell behandling.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Polycystiskt_ovarialsyndrom__PCOS_ Filename: Behandling.html ChapterId: 948 SectionId: ChapterGroupId: 186