Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Det är viktigt att påpeka att PCOS är en kriteriediagnos där man med hjälp av kriterierna försöker fånga den grupp individer där förändringar i hormonnivåer leder till kliniska symptom. För diagnos skall differentialdiagnoser vara uteslutna och ofta utgår man från att minst 2 av följande 3 kriterier (Rotterdam-kriterierna) vara uppfyllda:

 1. [[Oligoamenorré eller anovulation/amenorré (> 35 dagars menstruationscykel)]
 2. [Hyperandrogenism – Förhöjda nivåer av androgener, eller hirsutism]
 3. [Polycystiskt ovarium (ultraljud), ≥ 12 randställda folliklar eller väsentligen ökad ovarievolym]]

Undersökningar

 • Anamnes och status med vaginalt ultraljud
 • Laboratorieprover
  • Om hirsutism: Testosteron och s-SHBG
  • Om menstruationsrubbning även: LH, FSH, TSH, T4 och prolaktin
  • Om BMI >27 - OGTT alternativt fasteglukos

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Polycystiskt_ovarialsyndrom__PCOS_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 948 SectionId: ChapterGroupId: 186