Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)

Översikt

PCOS är ett vanligt tillstånd som återfinns hos 5-10% av alla kvinnor i fertil ålder. Etiologin är inte fastställd men man vet att både genetiska faktorer och miljöfaktorer har betydelse. Symptomen varierar mellan olika patienter och diagnostiskt utgår man ofta från att 2/3 av följande kriterier vara uppfyllda; (1) oligo- eller amenorré; (2) hyperandrogenism; (3) polycystiska ovarier (ultraljud). Vid överviktiga patienter är viktnedgång en viktig del av behandlingen då det även kan förbättra bilden i övrigt. Östrogendominerat p-piller används ofta för att behandla bland annat problem med hirsutism.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Polycystiskt_ovarialsyndrom__PCOS_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 948 SectionId: ChapterGroupId: 186