Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Prematur ovariell insufficiens (POI)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [Idiopatisk 90% men kan bero på t.ex. autoimmun sjukdom (vanligast är tyreoideasjukdom)
  • Kromosomavvikelser - Turners syndrom, fragilt X-syndrom
  • Kan bero på att äggen är slut, att de förstörs innan ovulation (autoimmunt) eller så fungerar inte FSH-stimuleringen.
  • Iatrogena skador i samband med behandling av malignitet]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Prematur_ovariell_insufficiens__POI_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 949 SectionId: ChapterGroupId: 186