Gynekologi > Hyperprolaktinemi, POF och PCOS

Prematur ovariell insufficiens (POI)

Översikt

Prematur ovariell insufficiens innebär att amenorré inträffar före 40 års ålder samt att orsaken återfinns på ovariell nivå. Tillståndet drabbar cirka 1/100 kvinnor. Det vanligaste är att tillståndet är idiopatiskt och hos 90% kan ingen underliggande orsak påvisas. Prematur ovariell insufficiens kan i ovanliga fall bero på Turners syndrom och därför ingår kromosomutredning som en del av utredningen vid tillståndet. Behandlingen utgörs framförallt av östrogen i kombination med gestagen, sekventiellt eller kontinuerligt fram till 50-årsåldern som profylax mot osteoporos. Detta gäller också kvinnor som av olika benigna anledningar fått båda sina ovarier avlägsnade kirurgiskt.

Bra film om POI (7:45 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Hyperprolaktinemi__POF_och_PCOS/Prematur_ovariell_insufficiens__POI_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 949 SectionId: ChapterGroupId: 186