Gynekologi > Klimakteriet, atrofisk kolpit och genital lichen

Klimakteriet

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[HRT-behandling (Hormone Replacement Therapy)

[Lägsta möjliga östrogendos för att uppnå symptomlindring i kombination med lägsta möjliga gestagendos för att åstadkomma skydd mot endometriecancer.] Om patienten är hysterektomerad ges enbart östrogen.

  • 1-2 år sekventiell (dvs. kontinuerligt östrogen med 10-12 dagar gestagen i slutet av varje tablettkarta) eller cyklisk behandling
  • Därefter kontinuerlig kombinerad behandling, försök avbryta efter 3-5 år]
  • Indikationer:
  • Kontraindikationer:
[Patienterna bör genomgå bröstpalpation och blodtrycksmätning innan behandling sätts in. Dessutom ska kvinnan rekommenderas att gå på mammografi när hon blir kallad. ]

Övriga behandlingsalternativ

  • Fysisk träning - Träning minskar vallningar, osteoporos, hjärt-kärlproblem m.m.
  • Öva avslappning
  • SSRI/SNRI
  • Akupunktur

Prognos

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Klimakteriet__atrofisk_kolpit_och_genital_lichen/Klimakteriet Filename: Behandling.html ChapterId: 1386 SectionId: ChapterGroupId: 178