Gynekologi > Klimakteriet, atrofisk kolpit och genital lichen

Klimakteriet

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Komplikationer

Uppföljning

  • Kvinnor som behandlas med HRT följs upp för att utvärdera behandlingseffekt
  • BT kontroll årligen, mammografi vartannat år
  • Eftersträva så kort behandlingstid som möjligt
    • Behandlingsuppehåll för att utvärdera behov av fortsatt terapi
    • Ej längre än 4-5 år totalt

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Klimakteriet__atrofisk_kolpit_och_genital_lichen/Klimakteriet Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1386 SectionId: ChapterGroupId: 178