Gynekologi > Kvinnans hormonsystem och menstruationscykeln

Kvinnans hormonsystem

Hormonernas övergripande roll

Hormoner och Feedback

GnRH

 • Hypothalamus stimulerar hypofysen med GnRH genom ett portasystem. Ett pulsatilt insöndringsmönster leder till frisättning av FSH och LH, en konstant koncentration leder till mycket svagare svar. Detta exemplifieras både av menarche som sker när GnRH börjar insöndras pulsatilt och användandet av GnRh agonister/antagonsiter som används inför äggextraktion vid IVF. Olika pulsfrekvens leder till olika svar i form av olika förhållanden mellan LH och FSH.
 • Negativ feedback på GnRH utövas av progesteron, inhibin, östrogener och androgener.
 • Östrogen utövar negativ feedback på hypothalamus sekretion av GnRH men ökar hypofysens känslighet för GnRH, speciellt för pulsmönster som ger LH sekretion.

Gonadotropiner och peptidhormoner

 • LH och FSH produceras av hypofysen. HcG produceras av placenta.
  • LH - Stimulerar thecaceller till syntes av androgener och progesteron. Är det viktigaste hormonet för ovulation. Krävs för att corpus luteum skall bibehållas. Stukturellt mycket likt HcG och har liknanade effekter. Vid äggextraktion vid IVF används HcG istället för LH för att stimulera till ovulation.
  • FSH - Stimulerar granulosaceller till syntes av östrogener /aromatisering av androgener till östrogener. Driver follikelmognad. Stimulerar thecaceller att uttrycka LH receptorer.
 • HcG (Koriongonadotropin) - [HcG Håller corpus luteum vid liv och stimulerar gulkroppen att producera progesteron och östradiol. Hormonet syntetiseras av placentan vid en befruktning.] Vid graviditetstest och diagnostik av misstänkt ektopisk graviditet mäter man HcG-nivåerna i blodet.
 • Oxytocin - Ett peptidhormon som produceras av hypothalamus och frisätts neurohypofysen och neuron från hypothalamus som går till mer centrala delar av hjärnan. Produktionen stimuleras av distension av cervix och stimulering av bröstvårtorna men även annan hudstimulering. Oxytocin orsakar kontraktion av uterus och är det huvudsakligt ansvariga hormonet för att upprätthålla värkarbete. Oxytocin startar i värkarbetet en positiv feedback-loop där oxytocin kontraherar uterus varvid cervix distenderas och stimulerar ytterligare frisättning. Ytterligare effekter kopplade till havandeskap är kontraktion av bröstkörtlarna för att trycka ut mjölk och "bonding" med barnet. Oxytocin är känt som "the love hormone" och kopplat till många funktioner såsom orgasm, generell social bonding, modulering av ångest och rädsla. Dock är det inte så enkelt som att mer oxytocin = Mer love.
Fun fact: Äldre metoder för att inducera värkarbete är att gnugga bröstvårtorna (oxytocinfrisättning) och manlig ejakulation i vagina ( prostaglandiner). Effekten dock oklar.

Steroidhormoner

 • Steroidhormoner transporteras bundna till bärarproteiner i blodet. Mängden bärarprotein påverkar hur stor andel av hormonen som är i fri form och därmed aktivt.
 • [Östrogener - Viktigast är östradiol ]
  • [Produceras huvudsakligen i ovarierna som svar på FSH-stimulering. Även fett och binjurar har viss aromatiseringsförmåga och bildar lite östrogen. ]
  • Autokrin signalering i folliklar stimulerar granulosaceller att uttrycka ökat antal FSH-receptorer och potentierar FSHs induktion av LH receptorer på thecaceller.
  • [Gör att endometriet tillväxer och blir hemtrevligt för det befruktade ägget. ]
  • Dosberoende feedback till hypofys och hypothalamus. Låga koncentrationer ger negativ feedback på GnRH, FSH och LH. Vid stegvis ökad koncentration ökar östrogen hypofysens känslighet för GnRH på ett sådant sätt att LH ökar. Vid höga koncentrationer utövar östrogen positiv feedback på GnRH, FSH och LH. (OBS egentligen inte bara östrogenets koncentration som påverkar dess feedback-mönster utan även tiden i vissa givna koncentrationer föreligger)
  • Utanför menscykeln:
   • Ökar storleken på de inre och yttre könsorganen i kvinnor vid pubertet.
   • Gör om vaginalt epitel från kubiskt till stratifierat
   • Ger bröstutveckling, mjölkproduktion och ökad bröststorlek.
   • Inhiberar osteoklaster vilket ger stimulerad benväxt (via att östrogen ökar osteoprotegriner vilket inhiberar osteoklasterna), och gör så att epifyserna sluter sig.
   • Ger mjuk hud, och varmare hud på grund av ökad vaskularisering
 • Progesteron
  • Produceras i huvudsak av corpus luteum som är en rest av follikelln efter ovulation. Produceras även av thecaceller.
  • [Ger sekretorisk förändring i livmoderns endometrium under den andra halvan av menscykeln, vilket förbereder uterus för implantering av befruktat ägg. ]Det betyder ökad mängd spiralartärer och aktiverade körtlar vilket ökar mucuslagrets viskositet. Progesteronet gör därigenom cervixsekret oigenomträngligt för sperimer. Behövs för att bibehålla omvandlat endometrie.
  • Ger bröstsvullnad
  • Ökar sekretion från tuba uterina, vilket hjälper det fertiliserade ägget.
  • Höjer kroppstemperaturen (pyrogent).
  • Stark negativ feedback för GnRH, FSH och LH.
  • Verkar antimitotiskt, det vill säga inhiberar celldelning.
 • Testosteron
  • Produceras hos kvinna av atretiska folliklar och förekommer därför i högst koncentration i perioden runt ovulationen då många folliklar utkonkurerats och gått i atresi. Testosteron driver libido och högsta koncentrationen samkorrelerar med mest fertila perioden i cykeln.
  • Ökar insulinsekretion från pancreas. MYCKET viktigt vid PCOS.
  • Kan aromatiseras till östrogen i granulosaceller och fettceller.
  • Stimulerar atresi av ytterligare folliklar.

Ovariederiverade peptider

 • Inhibin - Utövar negativ feedback på FSH. Produceras av folliklar som nått antralfasen.
 • AMH - anti-mullerian hormone. Produceras av granulosaceller i preantrala och små antrala folliklar. Hindrar rekrytering av primordialfolliklar (vilket är FSH-oberoende). Koncentrationen kan användas för att uppskatta ovariereserven av ägg.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnans_hormonsystem_och_menstruationscykeln/Kvinnans_hormonsystem Filename: Hormoner_och_Feedback.html ChapterId: 6151 SectionId: ChapterGroupId: 20679