Gynekologi > Kvinnans hormonsystem och menstruationscykeln

Menstruationscykeln

Översikt

Cykelns faser

Ovariecykeln delas in i follikelfasen, ovulationen och lutealfasen. Uterina cykeln delas in i funktionella fasen (blödningen), proliferationsfasen och sekretionsfasen. Dagarna som anges är standardiserade och stämmer inte för alla. Variationer i menstruationscykelns längd beror på olika lång follikelfas, lutealfasen är konstant i längd. Nedan följer en kort förklaring av faserna, se follikulogenes för ett djupdyk.

Dag 1-14

Follikelfasen - Mensens första dag markerar början av cykeln. Namnet kommer från att folliklar mognar, selekteras och förbereds för ovulation. Mer östrogen produceras ju längre folliklarna nått i denna process. Första 4-7 dagarna är uterus funktionella fas med utstötning av endometrie. Därefter, dag 7-14 är proliferationsfasen endometriet växer till i respons på ökande östrogen. Spiralartärer och körtlar börjar utvecklas. Endometriets mucuslager blir mer genomträngligt för spermier.

Dag 14

Ovulationen - När en follikel selekterats och mognat kan ovulation startas av en peak i LH koncentration. Peaken induceras av att östrogennivåer når över en viss nivå och stimulerar hypotalamus och hypofys.

Dag 14-28

Lutealfasen - Startar efter ovulationen. Uterus går in i sekretionsfasen i svar på progesteron från corpus luteum. Endometriets spiralartärer tillväxter kraftigt, körtlarna börjar secenera mucus vilket gör mucuslagret mer mucöst. I cervix blir mucus så visköst att det blir impermeabelt för sperimer.

Follikulogenes och ovarialcykeln

Vanliga frågetecken

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnans_hormonsystem_och_menstruationscykeln/Menstruationscykeln Filename: Cykelns_faser.html ChapterId: 6152 SectionId: ChapterGroupId: 20679