Gynekologi > Kvinnans hormonsystem och menstruationscykeln

Menstruationscykeln

Översikt

Cykelns faser

Follikulogenes och ovarialcykeln

Follikulogenesen beskriver processen där primordialfolliklar utvecklas till preovulatoriska folliklar.

Primordialfollikeln är en biologiskt inaktiv struktur som består av oocyten och ett lager omgivande granulosaceller. När en kvinna når puberteten finns ca 180.000 primordialfolliklar kvar i äggstockarna. Dessa kommer succesivt "väckas" och initera omvandlingen till primära, sekundära och tertiära folliklar vilken sträcker sig över 12 cykler. Redan primära folliklar uttrycker FSH receptorer men sägs vara "gonadotropin-oberoende" till och med antral/tidig tertiär fas.

Stadie Vad utmärker stadiet?
Primordial Oocyt omgiven av enkelt skikt granulosaceller.
Primär Granulosacellerna blir mer kuboidala. Runt oocyten bildas Zona pellucida, en skyddande glykoproteinstruktur som senare möjliggör för spermier att penetrera oocyten.
Sekundär Multaplia cell- och ECM-lager omgivande mogen oocyt i form av zona pellucida, granulosaceller, thecaceller och basalmembran. Börjar producera östrogen.
"Antrum" bildning En vätskefylld cavitet som omger oocyten bildas. Exakt när detta sker är omtvistat och kan vara i sekundär eller tertiär fas. Stadier innan detta sker kallas "preantrala" och stadier efter "antrala". Börjar bli FSH-beroende.
Tertiär Strukturer tillväxer och granulosacellerna differentierar. Nu FSH-beroende. Från tidig tertiär fas tävlar folliklarna om att ha starkast svar på FSH-stimulering. De folliklar med lägre svar går i atresi.

  1. Vid cykelns start: När FSH stiger som svar på minskad progesteronproduktion från corpus luteum rekryteras 5-7 tertiära folliklar. FSH stimulerar thecacellerna att uttrycka LH-receptorer och granulosacellerna att uttrycka aromatas vilket leder till syntes av östradiol. Östradiol ger dels negativ feedback som sänker FSH och autokrina signaler till granulosacellerna som ökar mängden FSH-receptorer.
  2. Folliklarna tävlar om att ha starkast svar på FSH (flest FSH-receptorer). Den som svarar starkast blir den ledande follikeln och övriga går i atresi. Atretiska folliklar producerar testosteron vilket driver atresi av ytterligare folliklar samt ökar libido.
  3. LH stimulerar thecacellerna att producera progesteron och androgener. Detta är ett hastighetsbegränsande steg i östrogenproduktionen och ger ökad mängd substrat till granulosacellernas aromatisering till östrogen. Östrogen koncentrationen höjs och hämmar FSH ytterligare.
  4. Den follikel som har starkast svar på FSH stimulering blir den ledande follikeln. Den kommer ha stor mängd LH-receptorer och producera mycket östradiol. Övriga folliklar är atrestiska.
  5. När östradiol koncentrationen kommer över en viss nivå kommer den enbart ha positiv feedback på GnRH, FSH och LH vilket leder till peaken i LH koncentration ca dag 13. Ca 40 h därefter sker ovulationen. Exakt hur LH leder till ovulation är okänt med sambandet är klart. Efter ovulation tar sig oocyten in i tuban och follikeln luteniseras och bildar corpus luteum.
  6. Corpus luteum producerar stora mängder progesteron och östrogen. Den kräver LH för att överleva 10 dagar vilket är fallet vid ett icke befruktat ägg. Progesteron är pyrogent och kroppstemperaturen stiger något strax efter ovulation. Blir ägget befruktat kommer HcG produceras av placenta efter implantation och hålla liv i corpus luteum tills placenta själv tar över progesteronproduktionen ca i v. 6-8.
  7. Progesteronet leder till stark negativ feedback på FSH och LH.
  8. Efter 10 dagar börjar corpus luteum tillbakabildas. Nivåerna av östradiol och progesteron sjunker. [Då progesteronet sjunker kan inte endometriet bibehållas vilket startar menstruationen. FSH stiger och rekryterar nästa omgång folliklar. ]

Khan Academy beskriver ovarialcykeln (10:44 min)

Vanliga frågetecken

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnans_hormonsystem_och_menstruationscykeln/Menstruationscykeln Filename: Follikulogenes_och_ovarialcykeln.html ChapterId: 6152 SectionId: ChapterGroupId: 20679