Gynekologi > Kvinnans hormonsystem och menstruationscykeln

Menstruationscykeln

Översikt

Menstruationscykeln syftar till 2 parallella processer, ovariella cykeln och uterina cykeln. Ovariella cykeln är en process som varje cykel frambringar ett moget ägg från äggstockarna, frisätter detta ägg och med utsöndrade hormoner från ovarierna driver uterina cykeln som skapar förutsättningar för implantation i livmoderväggen ifall ägget skulle bli befruktat. Trots att vi har många läkemedel som riktar in sig på att stimulera eller hindra olika steg i processen så är vår förståelse av cykelns reglering fortfarande bristfällig. Många parallella mekanismer samspelar för att styra systemet.

De mest omtalade styrsystemen är samverkan mellan hypofys och ovarier vilket biokemiskt motsvaras av samspelet mellan gonadotropiner (FSH, LH) och östrogener, progesteron samt inhibin. Även para/autokrin signalering i ovarierna, och sekretion av GnRH från hypothalamus är viktiga delar i systemet.

Bra film om menstruationscykeln (8:18 min)

Cykelns faser

Follikulogenes och ovarialcykeln

Vanliga frågetecken

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnans_hormonsystem_och_menstruationscykeln/Menstruationscykeln Filename: Oversikt.html ChapterId: 6152 SectionId: ChapterGroupId: 20679