Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Kvinnlig könsstympning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

  • [Defibulering - T.ex. problem med urinering, smärtsamma menstruationer, oförmåga till samlag eller eventuell förlossning kan lösas med att infibuleringen återställs kirurgiskt. Vid eventuell defibulering är det viktigt att ta hänsyn till kvinnans önskemål. Efter en eventuell defibulering är det enligt svensk lag förbjudet att återställa infibulationen!]
OBS! Det är olagligt att återställa infibulation efter att den skurits upp (t.ex. inför förlossning)

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Kvinnlig_konsstympning Filename: Behandling.html ChapterId: 1368 SectionId: ChapterGroupId: 180