Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Kvinnlig könsstympning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Traditionen har funnits i ca 3000 år och det är oklart varför sedvänjan uppstod. Förekommer bland kopter, katoliker, protestanter, falasher, muslimer och animister. Ingen av religionerna har dock skriftligt stöd i sina respektive skrifter för traditionen.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Kvinnlig_konsstympning Filename: Etiologi.html ChapterId: 1368 SectionId: ChapterGroupId: 180