Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Kvinnlig könsstympning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • [Samlivsproblem – Kan ha svårt med penetrerande sex. Men 90 % kan få orgasm (samma procentsats som icke könsstympade)
  • Blåstömningsproblem
  • Urin- och avföringsinkontinens
  • Abscesser → fistelgångar
  • Infektioner → infertilitet
  • Dysmenorré
  • Förlossningsproblem – Skärs upp i samband med förlossning om inte tidigare. OBS! Det är olagligt att återställa infibulation efter att man skurit upp inför t.ex. förlossning
  • Svårighet att utföra gyn-undersökning – Kan vara tvungen att skära upp i akuta fall. Försök göra så litet ingrepp som möjligt och/eller i samråd med kvinnan
  • Svårighet att sätta KAD ]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Kvinnlig_konsstympning Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1368 SectionId: ChapterGroupId: 180