Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Kvinnlig könsstympning

Översikt

Varje år könsstympas 2 miljoner flickor runt om i världen. Hur könsstympningen går till kan skilja sig från att klitoris skadas med ett vasst föremål till att klitoris, de inre blygdläpparna samt delar av de yttre blygdläpparna skärs bort varefter huden sys ihop. Ofta kan ingreppet göras utan bedövning och med smutsiga verktyg. Ingreppet är förbjudet att utföra enligt lag i Sverige, även att ombesörja att det utförs i annat land. Utförande av könsstympning straffas med 2-4 års fängelse.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Kvinnlig_konsstympning Filename: Oversikt.html ChapterId: 1368 SectionId: ChapterGroupId: 180