Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Våldtäkt

Definitioner

På senare år har lagstiftningen för sexuella övergrepp flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för brottsoffret. I den nya samtyckeslagen (2018) är det förbjudet att att ha samlag med en person som inte aktivt medtycker eller sagt ja till samlaget. En person kan aldrig anses delta frivilligt om samlaget är en följd av misshandel, våld eller hot eller om samlaget sker vid medvetslöshet, sömn, berusning/drogpåverkan, kroppsskada, sjukdom eller psykisk störning, eller vid särskilt utsatt situation ("frozen fright").

Våldtäkt och övriga sexuella övergrepp regleras i 6 kap, Brottsbalken

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Hantering

Behandling

Psykosocial behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Valdtakt Filename: Definitioner.html ChapterId: 1382 SectionId: ChapterGroupId: 180