Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Våldtäkt

Definitioner

Epidemiologi

  • Livstidsincidens:
    • kvinnor: 10-15 %
    • män: 5-10 %.
  • Vanligast i åldern 17-25 år och brottet utförs oftast av partner

Symptom och kliniska fynd

Hantering

Behandling

Psykosocial behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Valdtakt Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1382 SectionId: ChapterGroupId: 180