Gynekologi > LUTS och inkontinens

LUTS

Översikt

Definitioner

  • Nedre urinvägssymptom/Lower urinary tract symtoms (LUTS) är ingen diagnos utan ett begrepp som används för en rad miktionsrelaterade symptom innan etiologin är påvisad.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/LUTS_och_inkontinens/LUTS Filename: Definitioner.html ChapterId: 1082 SectionId: ChapterGroupId: 2534