Gynekologi > LUTS och inkontinens

LUTS

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

  • [Tidigare/andra sjukdomar - T.ex. Sömnapné, impotens, tidigare urinretentioner, diabetes eller neurologiska sjukdomar
  • Läkemedel
  • Sömnvanor, nokturi
  • Urinläckage
  • Symptomanamnes:
    • Hematuri - Kräver snabb handläggning
    • Lagringssymptom och/eller tömningssymptom (se ovan)]

Status

  • Rutinstatus inklusive undersökning av yttre genitalia

Utvärdera miktionsförmågan (primärvårdsnivå)

Bedöm huruvida det förekommer ett avflödeshinder, inkontinensproblematik och/eller urinretention

Utredning av prostata

Både BPH och prostatacancer är viktiga differentialdiagnoser vid LUTS hos män

Utredning av annan bakomliggande patologi

Remiss till urologmottagning vid

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/LUTS_och_inkontinens/LUTS Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1082 SectionId: ChapterGroupId: 2534