Gynekologi > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

  • Urininkontinens - Ofrivillig urinavgång. En vuxen person kissar normalt 4-8 gånger/dygn och ca 1-2 liter/dygn.

Urininkontinens delas in i undergrupper

  • [Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) - Läckage vid hopp, löpning m.m. Ofta kvinnor som fött barn eller efter bäckenkirurgi]
  • Trängningsinkontinens / Överaktiv blåsa (OAB) - Snabb trängning som åtföljs av ostoppbar tömning. Ofta sjukdomar i nervsystemet. Vanligast hos män
  • Blandläckage - Ansträngnings- och trängningsinkontinens. Vanligast bland äldre kvinnor
  • [Svår kronisk retention/överrinningsinkontinens (ischuria paradoxa) - Total urinretention med överrinningsinkontinens. Tillståndet uppträder vid ofullständig tömnningsförmåga (ofta p.g.a mekaniskt hinder så som BPH) vilket ger en långsam ökning av blåsans residualvolym. Kan initialt vara asymptomatiskt men patienten drabbas till slut av täta miktioner och inkontinens. Vid misstanke ska patienten omedelbart undersökas med bladderscan (Kan ha residualvolym > 1,5 liter). Ta även U-sticka och kreatininvärde.Tillståndet är akut och ska handläggas illa kvickt med katetertömning (Ch 14 -16)]
  • Kontinuerlig inkontinens - T.ex. skadad sfinkter eller fistel mellan urinrör och vagina
  • Övriga former - Tex. vid demens
  • Nokturn enures - Hela blåsan töms under natten, vanligast hos barn

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Definitioner.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 2534