Gynekologi > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Urininkontinens innebär ofrivillig urinavgång i form av läckage eller ostoppbar tömning. Tillståndet är vanligt och återfinns till exempel hos var fjärde kvinna över åttio års ålder. Urininkontinens kan delas in i flera undergrupper, bland annat ansträngningsinkontinens som ger urinläckage vid ansträngning och trängningsinkontinens som orsakar plötsliga trängningar följt av en ostoppbar tömning av urinblåsan. Problemen kan orsakas av flera bakomliggande tillstånd såsom stelt urinrör till följd av åldrande, uttänjning av bäckenbottenmuskulatur i samband med graviditet eller t.ex. neurologisk sjukdom. Urininkontinens kan i många fall var ett stort problem för patienten och i vissa fall leda till social isolering. Tillståndet behandlas beroende på inkontinensform med livsstilsrelaterad behandling, inkontinenshjälpmedel, kirurgi eller läkemedel.

Bra film som beskriver urininkontinens (6:40 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Oversikt.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 2534