Gynekologi > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Ansträngningsinkontinens

  • [Urinläckage vid ökat buktryck
  • Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, nysning eller hosta
  • Dagtid, i stående
  • Droppvis läckage ]

Trängningsinkontinens

  • Snabb trängning som åtföljs av ostoppbar miktion
  • Vissa situationer utlöser trängningarna och läckaget (t.ex. ljud av rinnande vatten)
  • Läckage även nattetid
  • Stora läckage

Blandinkontinens

Nocturn enures

  • Ofrivilligt läckage nattetid
Alarmsymtom: Nytillkomna trängningar (< 0,5 år) utan UVI, smärtsamma trängningar, blåstömningssvårigheter och/eller hematuri

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 2534