Gynekologi > Myom

Myom i uterus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • De flesta myom är asymtomatiska och ska heller inte behandlas
 • Expektans – Minskar spontant efter menopaus. [Myom får aldrig tillväxa efter menopaus! I dessa fall skall malignitet misstänkas!]

Farmakologisk behandling

Vid symtom som blödningsbesvär eller trycksymtom ska farmakologisk behandling i regel testas först,

 • [Gestagenpreparat (t.ex. P-piller, hormonspiral)
 • Tranexamsyra - Kan ges för att lindra besvär av menorragi
 • GnRH-agonist
  • Snabb effekt blödningsbesvär
  • Majoritet får östrogenbristsymtom - vallningar, torra vaginalslemhinnor etc och benresorption (max 6 månader behandling)
 • Antiprogestin (mifepriston) - Partiell progesteronantagonist med direkt effekt på livmoderslemhinnan. God effekt på menorragi. Verkar även direkt på myom och minskar deras storlek genom att hämma cellproliferation och inducera apoptos. Har visat ge leverskada och de långsiktiga effekterna är inte tillräckligt säkerställda.]

Kirurgisk behandling

 • Myomresektion (uterussparande kirurgi vid ex framtida graviditetsönskan)
  • ökar risk för uterusruptur vid graviditet
  • halverar missfallsrisk ca 40% --> 20%
 • Hysterektomi
  • Vanligaste större kirurgiska ingreppet hos kvinnor
 • Myomuppvärmning för att nekrotisera vävnad
  • Diatermi
  • MR-lett fokuserat ultraljud (MR-HIFU = Magnetic Resonance High Intensity Focused Ultrasound)
 • Embolisering av aa. uterinae
Myom får aldrig tillväxa efter menopaus! I dessa fall skall malignitet misstänkas!

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Myom/Myom_i_uterus Filename: Behandling.html ChapterId: 1376 SectionId: ChapterGroupId: 182