Gynekologi > Myom

Myom i uterus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Brukar beskrivas utifrån storlek, läge i uterus (ex corpus, cervix, ligament) och lokalisation i förhållande till uterusväggen

  • Intramurala myom (vanligast)
  • Subserösa myom – Stjälkade eller intraligamentära, ut i bukhålan
  • Submukösa myom – Stjälkade eller cervikala, in mot kaviteten

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Myom/Myom_i_uterus Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1376 SectionId: ChapterGroupId: 182