Gynekologi > PMS och dysmenorré

Dysmenorré/mensvärk

Översikt

Definitioner

  • Dysmenorré - Smärtsam menstruation
    • Primär dysmenorré: kan inte hitta någon patologisk eller anatomisk orsak till smärtan
    • Sekundär dysmenorré: det finns en orsak, t.ex. endometrios eller avflödeshinder.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/PMS_och_dysmenorre/Dysmenorre_mensvark Filename: Definitioner.html ChapterId: 1374 SectionId: ChapterGroupId: 181