Gynekologi > PMS och dysmenorré

Dysmenorré/mensvärk

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Vanligt, särskilt under 30 års ålder
    • Ca 25% använder analgetika i samband med menstruation
    • Besvären blir ofta lindrigare vid högre ålder och vid debut av besvär vid högre ålder bör extra uppmärksamhet fästas på att utesluta sekundär dysmenorré

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/PMS_och_dysmenorre/Dysmenorre_mensvark Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1374 SectionId: ChapterGroupId: 181