Gynekologi > PMS och dysmenorré

Dysmenorré/mensvärk

Översikt

Dysmenorré (bäckensmärta i samband med menstruation) är vanligt förekommande och ungefär en av fyra kvinnor använder analgetika i samband med menstruation. Typiska symptom är en krampaktig smärta i nedre delen av buken. Smärtan kan även förekomma tillsammans med huvudvärk, illamående och kräkningar. Tillståndet delas upp i primär dysmenorré, där ingen bakomliggande patologi kan förklara smärtan, samt sekundär dysmenorré där smärtan orsakas av en underliggande sjukdom. Uttalad dysmenorré kan orsakas av bland annat endometrios, en sjukdom som drabbar ungefär 10–15 procent av kvinnor i fertil ålder.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/PMS_och_dysmenorre/Dysmenorre_mensvark Filename: Oversikt.html ChapterId: 1374 SectionId: ChapterGroupId: 181