Gynekologi > Reproduktionsmedicin

In vitro fertilisering (IVF)

Epidemiologi

Förutsättningar

Landstingsfinansierad IVF

Utförande

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)

 • Kan uppstå som komplikation till IVF vid långt protokoll, Drabbar 2-3 % av IVF-patienter.
 • Okänd patogenes, hCG tycks spela stor roll.
 • Riskfaktorer[1]
  • Ung ålder
  • PCOS
  • Tidigare episod av OHSS
 • Symptom
 • Diagnostik
  • Typiska symtom under ovariestimulering
 • Behandling
  • Förhindra uppkomst genom relativt låg dos FSH, speciellt till riskpersoner.
  • Bryt stimuleringen.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Reproduktionsmedicin/In_vitro_fertilisering__IVF_ Filename: Ovarian_hyperstimulation_syndrome__OHSS_.html ChapterId: 1448 SectionId: ChapterGroupId: 204