Gynekologi > Reproduktionsmedicin

In vitro fertilisering (IVF)

Epidemiologi

Förutsättningar

Landstingsfinansierad IVF

Utförande

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

[Liknar vanlig IVF, men dag 3 då embryot består av 6-8 blastocyster avlägsnar man 1-2 celler för att kunna testa för den aktuella sjukdomen med FISH och PCR. Avlägsnandet av cellerna skadar inte embryot utan embryot växer till och blir helt normal.] Men det finns förstås ingen garanti för ett friskt barn, endast frihet från just den sjukdom man testar för. Vid PGD uppnås lyckad graviditet vid ca 22% av försöken.

Villkor för PGD

  • Det måste vara medicinskt möjligt att få ut ägg och att få barn
  • Det måste vara juridiskt korrekt (allvarlig ärftlig sjukdom, man får ha ett friskt barn sedan tidigare)
  • Det måste finnas en identifierad gen/kromosomförändring som en eller båda föräldrarna bär på – fungerar t.ex. inte vid multifaktoriella sjukdomar
  • Får inte utföras för att välja ut egenskap utan endast för att undvika sjukdom enligt ovan. Undantag kan göras av Socialstyrelsen för donation av blodstamceller vid svårt sjukt syskon

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Reproduktionsmedicin/In_vitro_fertilisering__IVF_ Filename: Preimplantatorisk_genetisk_diagnostik__PGD_.html ChapterId: 1448 SectionId: ChapterGroupId: 204