Gynekologi > Reproduktionsmedicin

Infertilitet

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Hormonella faktorer (anovulation)

Manlig infertilitet

Aspermi: inget ejakulat (t.ex. retrograd ejakulation efter prostatakirurgi)
[Azoospermi:

inga spermier i ejakulatet, kan vara:

  • Prestestikulär – Nedsatt hormonstimulering från hypofysen
  • Testikulär – T.ex. p.g.a. trauma, infektion, retention, strålbehandling, Klinefelter
  • Post-testikulär – Avflödeshinder]
Oligozoospermi: [< 20 x 106/ml eller < 40 x 106 totalt]
[Teratozoospermi: > 90 % abnorma spermier]
Astenozoospermi: rörlighet < 50 %

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Reproduktionsmedicin/Infertilitet Filename: Manlig_infertilitet.html ChapterId: 1445 SectionId: ChapterGroupId: 204