Gynekologi > Reproduktionsmedicin

Infertilitet

Översikt

Infertilitet är vanligt och drabbar 10-15% av alla par i fertil ålder. Ofta kan det leda till krisreaktioner hos de drabbade paren och en infertilitetsutredning kan ofta upplevas som påfrestande. Kvinnlig infertilitet kan bero på t.ex: tidigare strål- eller cytostatikabehandling, hormonella faktorer eller lokala omständigheter(t.ex. uterusmissbildning). Hos ca 30% finner man ingen orsak till problematiken. Med hjälp av IVF kan dock en stor del av paren få hjälp och ca. 25 % lyckas på första försöket medan 67 % får barn med tre behandlingar på detta sätt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Hormonella faktorer (anovulation)

Manlig infertilitet

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Reproduktionsmedicin/Infertilitet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1445 SectionId: ChapterGroupId: 204