Gynekologi > Venerologi

Klamydia (Chlamydia trachomatis)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Behandla vid hög misstanke och/eller fastställd diagnos.

  1. [[Doxycyklin 200 mg dag 1, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar eller]
  2. Azitromycin 1 g engångsdos - Skall endast ges om diagnos är helt säker. eftersom azitromyzin kan driva resistensutveckling hos Mycoplasma genitalium som ska behandlas under längre tid eller]
  3. Erytromycin 250 mg 2x2 i 10 dagar till barn

Gravida

  • Första trimestern: Doxy/tetracykliner i normaldos
  • Efter vecka 12: Amoxicillin (500mg*3) i 7 dagar, kontroll-PCR efteråt
  • Kontrollprov efter behandlingen

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Venerologi/Klamydia__Chlamydia_trachomatis_ Filename: Behandling.html ChapterId: 893 SectionId: ChapterGroupId: 2492