Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Lungemboli

Fostervattenemboli

Lungödem

Astma

  • 1/3 av kvinnor med astma försämras under graviditet.
  • De läkemedel som vanligen används är säkra under graviditet.

ARDS

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: Astma.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027