Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Lungemboli

  • [Förstahandsdiagnos vid akut andnöd hos gravid kvinna, tills motsatsen bevisats.
  • Perfusions-/ventilationsscintigrafi (Eller spiral-CT), ekokardiografi och EKG ger i de flesta fall diagnos.]
  • De flesta kan behandlas som andra tromboser, med heparin och/eller lågmolekylärt heparin.
  • Trombolys kan behövas vid massiv livshotande LE.

Fostervattenemboli

Lungödem

Astma

ARDS

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: Lungemboli.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027