Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Lungemboli

Fostervattenemboli

Lungödem

  • Kan vara kardiellt betingat (för högt intravasalt tryck), eller vid endotelskada (t.ex. preeklampsi, sepsis, ARDS, mm).
  • Symptomatisk behandling i första hand.

Astma

ARDS

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: Lungodem.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027