Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Ett visst mått av andnöd är vanligt under graviditet, framförallt under senare delen av graviditeten. Samtidigt har flera sjukdomstillstånd andnöd som kardinalsymtom, varför det kan vara svårt att veta när en utredning bör starta. Anamnes och klinisk status (syresaturation med pulsoximeter, EKG, PEF-mätare kan ingå) för vägledning.

Lungemboli

Fostervattenemboli

Lungödem

Astma

ARDS

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027