Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut buk under graviditet

Översikt

Appendicit

Kolecystit

Pankreatit

Ileus

  • Ileus är ovanligt vid graviditet, men vanligare ju längre graviditeten gått.
  • Prognos beror på när i förloppet diagnosen ställs.
  • Diagnos utifrån anamnes, symtom och röntgen.
  • Behandlas vid operation som hos icke-gravid.

Torsion av adnex

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_buk_under_graviditet Filename: Ileus.html ChapterId: 6359 SectionId: ChapterGroupId: 21027