Obstetrik > Alloimmunisering

Erytrocytimmunisering

Introduktion

Vid erytrocytimmunisering immuniseras modern mot fostrets erytrocyter. Mamman bildar då antikroppar som kan gå över placenta och påverka fostrets celler och funktioner. En immunisering påverkar inte mamman, men kan leda till att fostret blir anemiskt. Det nyfödda barnet påverkas i regel inte om blodet blandas i samband med förlossningen. Om mamman blir gravid igen så kan dock nästa barn angripas av antikropparna och bli allvarligt sjukt.

Epidemiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Erytrocytimmunisering Filename: Introduktion.html ChapterId: 6355 SectionId: ChapterGroupId: 21020