Obstetrik > Alloimmunisering

Erytrocytimmunisering

Introduktion

Epidemiologi

Patofysiologi

[Inom Rh-systemet är det D (så kallad Rhesusimmunisering) och c som kan bli allvarliga, samt Kell-immunisering. Immuniseringen sker då mamman är Rh-negativ och barnet Rh-positivt (för att barnet ska bli Rh-positivt om mamman är Rh-negativ krävs att pappan är Rh-positiv)]. Det beror på att en del av fostrets erytrocyter läcker över placenta till mammans cirkulation, där IgM mot fostrets erytrocyter bildas (och senare även IgG). IgG kan passera placenta och binder till fostrets erytrocyter och förstör dem. Det leder till ökad erytropoes och ökad hemolys med bilirubin- och albuminstegring som följd (ger hepatosplenomegali), förstorad placenta av överföringen, samt anemi med syrebrist/hypoxi och i värsta fall hjärtsvikt, hydrops, ödem och intrauterin död som följd.

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Erytrocytimmunisering Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 6355 SectionId: ChapterGroupId: 21020