Obstetrik > Alloimmunisering

Trombocytimmunisering

Översikt

Epidemiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

  • Syftet är att hålla trombocyttalet på en säker nivå för att motverka blödningskomplikationer. Man kan tillföra immunoglobuliner (IVIG), eller ge intrauterina trombocyttransfusioner (stora risker; mer och mer frångåtts).
  • Idag allt mer konservativ behandling pga risk för komplikationer av behandlingen.
  • Förlossning i fullgången tid. Kejsarsnitt planeras vid låga trombocyttal.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Trombocytimmunisering Filename: Behandling.html ChapterId: 6356 SectionId: ChapterGroupId: 21020