Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Ablatio placentae

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Eftersom konsekvenserna av en ablatio placentae kan skilja sig åt kraftigt beror även behandlingen på patientens tillstånd (vad gäller både blödningsmängd, hur påverkad patienten är, graviditetslängd samt eventuell fosterpåverkan). Generellt gäller skärpt övervakning av både mamma och foster.

Övervakning

  • Puls, blodtryck, saturation, diures (mor)
  • CTG (foster)

Behandling

  • Behandla eventuell hypovolemi
  • Cyklokapron
  • Vid icke-fullgången graviditet kan förlossningen fördröjas om mor och foster mår bra och avlossningen/blödningen är liten
  • Vid stor blödning - Förlossning, vid dött foster i första hand vaginalt, annars kejsarsnitt
  • Ev. blodtransfusion

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Ablatio_placentae Filename: Behandling.html ChapterId: 1477 SectionId: ChapterGroupId: 210