Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Placenta accreta

Översikt

Placenta accreta är när placenta, partiellt eller totalt, på ett abnormt sätt adhererar till underliggande muskelskikt. Placenta accreta är den vanligasta varianten av tre grader av placentainvasion. Vid accreta har inväxt av korionvilli i myometriet skett, utan avgränsning av decidua basalis. Kända riskfaktorer är sectio, placenta praevia, tidigare uteruscurettage och maternell ålder >35 år. Tillståndet upptäcks oftast Upptäcks oftast post partum då placenta inte avgår inom 30 minuter

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Placenta_accreta Filename: Oversikt.html ChapterId: 1479 SectionId: ChapterGroupId: 210