Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Placenta previa

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

  • Total placenta previa - Övergången mellan uterus och cervix täcks helt av placenta.
  • Partiell placenta previa - Övergången mellan uterus och cervix täcks delvis av placenta.
  • Marginal placenta previa - Placentas kant ligger vid gränsen av övergången.
  • Lågt liggande placenta - Placenta är inplanterad i nedre delen av uterus. Placentakanten når inte övergången, men ligger alldeles intill.

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Placenta_previa Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1478 SectionId: ChapterGroupId: 210