Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Placenta previa

Översikt

Vid placenta previa fäster placenta helt eller delvis in i nedre uterinsegmentet och utgör ofta hinder för vaginal förlossning. Förekomst ökar med stigande ålder, antal tidigare kejsarsnitt och stigande paritet. En tyst, smärtfri blödning är oftast det första symtomet. Kan komma spontant eller vid ansträngning eller mekanisk cervixpåverkan. Uterus är typiskt mjuk och oöm. Diagnosen ställs med transabdominellt ultraljud. Kvinnor med blödning och känd placenta praevia observeras initialt inneliggande på sjukhus. Diagnosticerad placenta previa utan blödning kan handläggas polykliniskt. Förlossning är vanligtvis indicerad vid blödning med maternell eller fetal påverkan.

Bra film som beskriver placenta previa (3:55 min)

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Placenta_previa Filename: Oversikt.html ChapterId: 1478 SectionId: ChapterGroupId: 210