Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Uterusruptur

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Tidigare kejsarsnitt med snitt i corpus uteri
  • Trubbigt våld mot buken - Dock högre risk för ablatio placentae vid trubbigt trauma
  • Ökad risk vid flerbörd

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Uterusruptur Filename: Etiologi.html ChapterId: 1469 SectionId: ChapterGroupId: 210