Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Uterusruptur

Översikt

En komplett uterusruptur är symptomatisk, interventionskrävande och omfattar hela uterusväggen. Inkomplett uterusruptur eller ärrglidning innebär en asymtomatisk glipa i ett tidigare ärr i livmoderväggen (oftast sectioärr) där kaviteten inte har förbindelse med fri bukhåla. Vaginal förlossning efter tidigare sectio är starkaste riskfaktorn för uterusruptur. Risken ökar med antalet tidigare snitt. Vid uterusruptur ges vätska samt eventuellt blod och laparotomi utförs skyndsamt. Efter att foster och placenta tagits ut bör man i första hand eftersträva att reparera uterus.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Uterusruptur Filename: Oversikt.html ChapterId: 1469 SectionId: ChapterGroupId: 210